NCT Highlights

Highlights

Tangazo la Masomo ya Utalii na Ukarimu 2017/18

 

Afisa Mtendaji Mkuu wa Chuo cha Taifa cha Utalii, anawatangazia Watanzania wote nafasi za Mafunzo ya Ukarimu, Utalii na Uongozaji wa Watalii (Hospitality, Tourism and Tour Guide Operations) kwa ngazi ya Cheti na Diploma yatakayoanza mwezi wa Septemba 2017. Chuo kina Kampasi tatu, Bustani na Temeke kwa Dar es salaam na Kampasi ya ArushaAttachment:

attachment Tangazofin1NCT.pdf

Application Form Arusha, Temeke and Bustani Campuses 2017/2018

 

National College of Tourism Temeke and Bustani Campus Application Form 2017/2018Application Form Arusha Cumpus 2017/2018

 

National College of Tourism Arusha Campus Application Form 2017/2018Grading and Regrading of accommodation Facilities in Tanzania

 

'Grading and Regrading of accommodation Facilities in Tanzania'' Town Hotels Vacation Hotels Lodges And Tented, Camps, Villas, Cottages, And Serviced, Apartments, Motels Restaurants

'Grading and Regrading of accommodation Facilities in Tanzania'' Town Hotels Vacation Hotels Lodges And Tented, Camps, Villas, Cottages, And Serviced, Apartments, Motels Restaurants
link: http://www.tourismcollege.go.tz/index.php/hotels/category/criteria_for_classifications/
Copyright © 2017.All Rights Reserved